Language

Uru Punyakavu Sree Durga Bhagavathi KSHETHRAM

Banner

ഉരുപുണ്യകാവ് ശ്രീദുര്‍ഗ്ഗാഭഗവതിക്ഷേത്രം


നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനം: ഊട്ട്പുര നിര്‍മ്മാണം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഊട്ട് പുരയുടെ താഴെത്തെ നില പണിയുവാന്‍.

1. 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രതീക്ഷികുന്നു. (ഒന്നാംഘട്ടം)

2. ഒന്നാംനില രണ്ടാംഘട്ടം 18 ലക്ഷം രൂപ

3. രണ്ടാംനില മൂന്നാംഘട്ടം എഴുപതിനായിരം രൂപ

ആകെ 42,70,000/

ഉദാരമായ സംഭാവന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

KERALA GRAMIN BANK

MOODADY BRANCH

Account No: 402221010003730